Gazdasági szakfordítás

Pontos és szakszerű nyelvhasználat – szakmai és technológiai háttérrel 

Egy-egy szakmai anyag fordításánál kulcsfontosságú a terminológia naprakész ismerete, a szakkifejezések precíz és következetes használata. Folyamatosan követem szakterületeim, különösen a bankszektor szaknyelvhasználatát, gyorsan bővülő terminológiáját. Figyelemmel kísérem a fordítások hátterét jelentő szakmai tartalmakat. Vállalom különböző források, háttérismeretek felkutatását, szükség esetén konzultálok az adott szakterületen jártas szakemberrel. Fordítást támogató szoftver és minőségellenőrző funkciók alkalmazásával biztosítani tudom a teljes szöveg terminológiai és stilisztikai egységességét.

  • Banki fordítás, befektetési fordítás
  • Pénzügyi fordítás, számviteli fordítás
  • Vállalati dokumentumok fordítása
  • Gazdasági jogi fordítás

Gyakran fordított dokumentumtípusok:

  • banki szerződések (hitel, befektetéskezelés, jelzálog)
  • bankszakmai publikációk (tanulmányok, esszék, elemzések, konferencia-előadások, oktatóanyagok, könyvismertetők, újságcikkek)
  • éves jelentés, mérlegkimutatás,  auditálási jelentés, adóbevallás
  • vállalati szabályzatok, minőségbiztosítási dokumentációk
  • társasági szerződés, általános szállítási feltételek, vállalkozói szerződések